Syfte

Vi på Evertrust värnar om din integritet. Vi vill att du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter. Därför har vi publicerat den här policyn. Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet. Denna integritetspolicy är ett sammandrag av våra behandlingar. Den fullständiga integritetspolicyn finner du här: Vår integritetspolicy

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till, vilka som får ta del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Hur och vilken typ av personuppgifter samlar vi in?

Uppgifter som du själv lämnar till oss

Vi samlar in och behandlar personuppgifter som du lämnar till oss, t.ex. i samband med att du besöker vår webbplats, köper en viss produkt eller tjänst, anmäler dig till vårt nyhetsbrev eller kontaktar oss. Dessa uppgifter är normalt de uppgifter som är nödvändiga för att tillhandahålla en produkt eller tjänst till dig som du själv beställt, t.ex. uppgift om namn, adress, personnummer, betalningsuppgifter m.m.

Uppgifter som samlas in när du använder våra tjänster

När du använder våra digital kanaler som webbplatser och sociala media registrerar vi information om din användning. Denna information omfattar vilka tjänster du använder, vilka sidor du besöker och hur du beter dig på webbplatsen. Vi använder oss exempelvis av Google Analytics och andra verktyg för att registrera information. Denna information kan omfatta operativsystem, webbläsarversion, IP-adresser, cookies och unika identifieringsfiler. Du kan själv i din webbläsare ställa in vilken typ av information som får samlas in med stöd av cookies.

Uppgifter från andra källor

I vissa fall kan vi inhämta information från andra källor t.ex. samarbetspartners, koncernbolag och andra leverantörer. Vi kan även samla in och uppdatera dina adressuppgifter via tredje parts tjänster för adressuppdatering.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi behandlar dina uppgifter i huvudsak för att:

 • Administrera och tillhandahålla våra tjänster och varor
 • Hantera kundtjänstärenden och övriga förfrågningar
 • Lämna information och marknadsföra varor och tjänster som du kan vara intresserad av
 • Förbättra våra tjänster och varor, exempelvis genom att undersöka och utvärdera kundnöjdhet, marknaden eller webbanvändning.

Vad har vi för laglig grund för att behandla dina personuppgifter?

För att få behandla personuppgifter krävs det att det finns en laglig grund för detta.

Vi behandlar personuppgifter på följande grunder;

 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra ett avtal som vi har med dig – t.ex. för att tillhandahålla eller administrera en vara eller tjänst du köpt
 • Då personuppgiftsbehandlingen är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse t.ex. bokföringsskyldighet
 • Då vi har ett berättigat intresse av att behandla dina personuppgifter t.ex. för att kunna besvara förfrågningar om varor eller kommunicera med dig om liknande varor och tjänster som du tidigare köpt
 • På personuppgiftsbehandlingen är tillåten på grund av att du har lämnat ditt samtycke till den.

Hur länge sparar vi dina uppgifter?

Dina personuppgifter behandlas endast så länge som det är nödvändigt för de ändamål de samlats in för – exempelvis så länge det krävs för att vi ska kunna fullfölja de skyldigheter som vi har med anledning av ett avtal med dig. Vi kan komma att spara uppgifterna längre om det krävs enligt lag eller för att bevaka våra rättsliga intressen, t.ex. om det pågår en juridisk process.

Dina personuppgifter raderas eller anonymiseras när de inte längre är relevanta för de ändamål som de har samlats in för.

Profilering

Om du är kund hos oss kan vi komma att titta på hur du använder vår webb, vilka av våra varor, tjänster och erbjudanden du varit intresserad av, vilka av våra nyhetsbrev du interagerat med och vilka av våra event du anmält dig till och uppgifter om dina inköp. Detta gör vi för att tillhandahålla dig anpassade erbjudanden om våra varor och tjänster. Du kan närsomhelst invända mot behandling av personuppgifter genom profilering genom att kontakta oss.

Vilka kan vi komma att dela dina uppgifter med?

Vi delar dina personuppgifter med utvalda samarbetspartners avseende våra varor och tjänster. För att kunna skicka relevanta erbjudanden till dig kan mottagande bolag även behandla dina uppgifter. Det bolag som mottar uppgifterna är personuppgiftsansvarig för den behandling av dina personuppgifter den utför för dessa ändamål.

Vi kan komma att dela dina personuppgifter med företag och leverantörer som tillhandahåller tjänster för oss t.ex. för att hantera utskick, leverera varor och tjänster, kommunicera erbjudanden, tillhandahålla IT-system och genomföra kundanalyser. Dessa företag får endast behandla dina personuppgifter enligt våra instruktioner och får inte använda dina uppgifter för egna ändamål.

Vi kan även komma att dela de personuppgifter som är nödvändiga för att fastställa, göra gällande och utöva våra rättsliga intressen, exempelvis med inkassobolag.

Vi kan också komma att dela dina personuppgifter om det följer av lag eller myndighetsföreskrift, exempelvis om vi är tvungna att lämna ut uppgifter till Skatteverket av bokföringsskäl.

Var behandlas dina uppgifter?

Som utgångspunkt behandlas dina personuppgifter inom EU/ESS. För det fall att vi använder oss av tjänsteleverantörer som överför dina personuppgifter till länder utanför EU och EES kommer vi att vidta åtgärder för att skydda dina personuppgifter i enlighet med tillämpliga lagkrav, exempelvis genom att kräva garantier att leverantören skyddar uppgifterna i enlighet med gällande dataskyddsregler. Om du vill veta mer om vilka skyddsåtgärder vi vidtagit är du välkommen att kontakta oss.

Dina rättigheter

Rättelse och tillgång till dina personuppgifter

Som registrerad har du rätt att när som helst begära rättelse av felaktiga uppgifter eller ändra de personuppgifter som du lämnat. Du har också rätt att ta del av vilka personuppgifter vi har registrerade om dig. Detta gör du genom att begära ett så kallat registerutdrag.

Återkalla samtycke med framtida verkan

Behandlar vi dina personuppgifter med stöd av samtycke har du rätt att när som helst återkalla ditt fortsatta samtycke avseende framtida behandling.

Motsätta dig behandling

Du har rätt att motsätta dig behandlingar som vi utför med stöd av en intresseavvägning.

Du kan när som helst avsäga dig reklam- och kommunikationsutskick. Du kan avregistrera dig genom att klicka på en länk i det aktuella utskicket eller kontakta oss.

Radering

Under vissa omständigheter har du rätt att få dina personuppgifter raderade. Detta gäller dock inte om vi exempelvis är skyldiga enligt lag att bevara uppgifterna.

Begränsning av behandling

Du kan även ha rätt att begära att behandlingen av dina personuppgifter begränsas. Om du begär att behandlingen av dina uppgifter ska begränsas kan det dock medföra att vi inte kan uppfylla våra eventuella skyldigheter gentemot dig under den tid behandlingen begränsats.

Dataportabilitet

För det fall att du vill flytta dina uppgifter från oss har du även rätt att få en kopia på de personuppgifter som rör dig samlade i ett strukturerat, maskinläsbart format. Denna rätt omfattar endast uppgifter som du själv har delat med oss.

Särskilt om cookies

Vi använder cookies och liknande tekniker för att kunna ge dig en så bra användarupplevelse som möjligt när du besöker några av våra digitala plattformar. Cookies är små textfiler som lagras på din dator och som innehåller data från webbplatser som du besökt. Syftet är att ge våra besökare tillgång till olika funktioner, underlätta surfandet och interaktionen med våra webbplatser. Läs mer om cookies på Post- och telestyrelsens hemsida.

Det finns två typer av cookies:

En sessionscookie som lagras tillfälligt i datorns minne under tiden besökaren är inne på en webbsida. Den försvinner när man stänger webbläsaren.
En varaktig cookie finns kvar på besökarens dator tills den tas bort.

Användning av cookies

Om du tackar nej till cookies på våra webbplatser (vilket du exempelvis kan göra via dina webbläsarinställningar) så kan det påverka ett antal tjänster och funktioner på webbplatsen.

Våra cookies hjälper oss nämligen att:

 • Förbättra användarupplevelsen på webbplatsen.
 • Spara dina inställningar från det ena besöket till det andra.
 • Förbättra din laddningstid och säkerhet när du använder webbsidan.
 • Identifiera surfmönster och hitta problem med våra webbplatser.

Vi använder INTE cookies till att:

 • Spara personlig information om dig utan ditt samtycke.
 • Samla in känslig information.
 • Skicka vidare personlig information till tredje part.

Analysfunktion

Webbanalysverktyg som t.ex. Google Analytics används på denna webbplats och cookies registrerar information på en samlad nivå om hur besökarna använder webbplatsen. Informationen rör t ex antal sidvisningar, varifrån besökare kommer och antal besök i syfte att förbättra webbplatsen och ge en bra användarupplevelse. Informationen är anonymiserad.

Klagomål avseende vår behandling av dina personuppgifter

Skulle du vara missnöjd med vårt sätt att behandla dina personuppgifter ber vi dig att i första hand kontakta oss direkt, våra kontaktuppgifter finner du längst ner i denna policy.

Om du inte är nöjd med vårt sätt att hantera ditt synpunkter kan du framföra ditt klagomål till behörig tillsynsmyndighet, för närvarande Datainspektionen.

Kontaktuppgifter till personuppgiftsansvarig

Evertrust Consulting AB, organisationsnummer: 559119-1167, adress: Vänskapsvägen 45a Telefon: 0702-163575 är personuppgiftsansvarig och ansvarar därmed för de personuppgifter vi behandlar

Vid frågor om dataskydd eller om du vill utnyttja dina rättigheter enligt ovan når du oss lättast på: info@evertrust.se

Ändringar i integritetsskyddspolicyn

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar i vår integritetspolicy. Du hittar alltid den senaste versionen på webbplatsen.

Senast uppdaterad: 2019-05-25