GDPR för småföretag har aldrig varit enklare!

Med hjälp av vårt GDPR-paket för småföretagare får du allt du behöver för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen.

Allt du behöver veta om GDPR och EU:s dataskyddsregler

Vad är GDPR?

GDPR är en förkortning av General Data Protection Regulation vilket är en europeisk förordning med syftet att stärka skyddet för levande, fysiska personer inom EU vid hantering av personuppgifter. På svenska kallas GDPR för dataskyddsförordningen.

Vem berörs av GDPR?

Dataskyddsförordningen påverkar alla branscher, företag och organisationer inom EU som hanterar personuppgifter – oavsett omfattning och storlek. Många tänker ”gäller GDPR verkligen mig?” och svaret är ja! Det enda undantaget är om man har uppgifter av helt privat natur, exempelvis en kontaktlista i sin privata telefon.

Vad räknas som personuppgifter?

Med personuppgifter menar man all typ av information som kan knytas till en levande person. Det kan röra sig om uppgifter så som namn, adress, personnummer, foton eller registreringsnumret på en personägd bil.

Hur vet jag om vi lagrar personuppgifter?

Har du företag lagrar du troligtvis personuppgifter av något slag. Det kan exempelvis vara anställda i löneprogrammet, kunder i ett kundregister, leads i ett CRM-system, prenumeranter till ditt nyhetsbrev, personer i föreningens medlemsregister eller kontakter i ett e-postsystemet.

Vilka steg behöver man ta som företag?

Oavsett hur stort eller litet ditt företag är måste du följa GDPR. Dataskyddsförordningen består av flera delar som måste uppfyllas. Exempelvis måste du ha en registerförteckning vilket kort och gott är en förteckning över dina register. Om du behandlar personuppgifter och har underleverantörer behöver du exempelvis ett personuppgiftsbiträdesavtal. I vårt GDPR-paket finns alla nödvändiga mallar och dokument samlade för att underlätta arbetet för dig och för att se till att inget missas.

GDPR påverkar även föreningar

Eftersom föreningar hanterar personuppgifter, bland annat genom sina medlemslistor, gäller GDPR även för föreningar. Vårt paket kan användas av föreningar, men några få anpassningar behöver göras.

Vad händer om man inte följer GDPR?

Den företagare som inte följer GDPR kan straffas med höga böter. Ändå är det få som satt sig in i de nya reglerna. I Sverige har Datainspektionen ansvaret att se till att reglerna i GDPR efterlevs. Slarv, okunskap och naivitet är inget försvar – som företagare måste du kunna bevisa att lagen följs. Exakt hur höga böterna blir är en bedömningsfråga i varje enskilt fall, men bötesbelopp på upp till 20 miljoner euro eller 4% av den globala omsättningen kan utfärdas.

Behöver du hjälp med GPDR?

Vi vet att det kan kännas svårt med GDPR, därför har vi tagit fram detta smidiga GDRP-paket för små till medelstora företag och enskilda firmor. Paketet passar även föreningar och är enkelt att använda.

För nybörjare

I paketet får du alla dokument och mallar du behöver för att uppfylla lagen; policies, personuppgiftsbiträdesavtal, avtalstexter, mallar och checklistor. Du behöver inte vara expert för att använda paketet – det passar även dig som är nybörjare på GDPR. Paketet kostar 4.995 kronor och laddas enkelt ner till din dator. Priset är en engångskostnad – inga abonnemang, inga dolda avgifter! Vi erbjuder också mailsupport med svar inom 24 timmar.

Framtaget av experter

GDPR-paketet är framtaget av Evertrust Consulting AB. Vi är ett konsultbolag bestående av experter inom informationssäkerhet, IT och juridik. Vi har specialiserat oss på dataskyddsförordningen GDPR och erbjuder även konsulttjänster och rådgivning. Läs mer om oss här.

Så här enkelt är det att använda GDPR-paketet

Köp och ladda ner

Efter ditt köp skickas ett mail till dig med dina filer. Alla köp går genom en säker server. Dokumenten i paketet levereras i word och excel-format för att du ska ha full kontroll.
Här kan du köpa paketet!

Anpassa

Vårt GDPR-paket är anpassat för småföretagare och medelstora företag. För att göra arbetet så enkelt som möjligt för dig och ditt företag är det bara att fylla i de förmarkerade fälten. Sedan är du redo att köra!

Publicera och informera

Policyn gör ingen nytta i skrivbordslådan! Lägg ut informationen på din webbplats och börja tillämpa de nya rutinerna för att uppfylla GDPR.

Klart!

Så här enkelt är det att uppfylla kraven för GDPR.

Vanliga frågor

Vad kostar det?

GDPR-paketet kostar 4.995 kronor ex moms. Priset är en engångsavgift. Eftersom vår tjänst riktar sig till små och medelstora bolag är samtliga priser angivna exklusive moms. Betala en gång och använd så länge du vill. Allt du behöver ingår i paketet.

När får jag mitt paket?

Direkt! Så snart du avslutat ditt köp skickas en e-post till din angivna e-postadress med en länk till de dokument som ingår i paketet. Därifrån laddar du enkelt ner dina mallar och dokument.

Klarar jag av att använda paketen?

Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt! Vi har därför försökt skapa så pedagogiska dokument som möjligt för att vem som helst ska kunna anpassa och använda mallarna i sin verksamhet. Skulle du ändå köra fast? Hör av dig så hjälper vi dig på traven. Vi erbjuder mailsupport med svar inom 24 timmar. Du når oss enkelt via detta kontaktformulär.

Vad behöver jag själv göra med dokumenten och mallarna?

Våra mallar och dokument är framtagna av jurister och informationssäkerhetsspecialister i syfte att hjälpa er skapa de nödvändiga dokument som dataskydds- förordningen kräver. Vi har försökt göra det så enkelt som möjligt för er, men i vissa fall måste mallarna anpassas till just de förutsättningar som gäller för din bransch eller verksamhet. Vår ambition har varit att i möjligaste mån försöka undvika att mallarna behöver anpassas. När de behöver ändras har vi tydligt angivit det i dokumenten.

Ett exempel på anpassning som är nödvändigt att göra är att se till att alla dokument innehåller rätt kontaktuppgifter till ditt företag. Alla filer innehåller tydliga instruktioner om hur varje dokument ska användas, var det ska publiceras och vilka förändringar du behöver göra.

Har du andra frågor? Vi besvarar dem gärna.

Mailsupport inom
24 timmar
Fast pris,
inga abonnemang
Leverans direkt
till din e-post

Vilka vi är

GDPR-paketet är skapat av Evertrust Consulting AB. Vi har lång erfarenhet av dataskydd och personuppgiftsjuridk och består av experter inom juridik, IT och informationssäkerhet.

Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt! Under de senaste åren har vi stöttat stora bolag inom t.ex. bank, försäkring och media att anpassa sina verksamheter till dataskyddsförordningens krav på behandling av personuppgifter. Många bolag har inte möjligheten och tiden att sätta sig in i regelverket och genomföra de förändringar som krävs. Därför startade vi GDPR-paket.se.

På GDPR-paket.se tillhandahåller vi de viktigaste dokumenten, mallarna och informationstexterna som vi tagit fram och förbättrat under många år, och som du behöver för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen. Genom att använda dig av våra GDPR-mallar får du möjligheten att ta del av den expertis inom GDPR som vi byggt under många år.

Kontakta oss gärna om du har frågor eller om du vill höra mer om våra tjänster.

 

Caroline Forssblad

Caroline Forssblad

Informationssäkerhetsspecialist

Meriterad senior informationssäkerhetsspecialist med lång erfarenhet inom olika branscher. Tidigare IT-säkerhetschef i ett internationellt bolag med ansvar för informations- och kortssäkerheten.
Jesper Thornberg

Jesper Thornberg

Jurist och GDPR-expert

Mångårig erfarenhet av IT-juridik och personuppgiftsfrågor från bl.a. advokatbyrå och finansiella bolag. Tidigare Group DPO (Data Protection Officer) på ett av Sveriges största försäkringsbolag.
Farhoud Fazeli

Farhoud Fazeli

IT- och informationssäkerhetsarkitekt

Gedigen erfarenhet inom IT, projektledning och verksamhetsutveckling. Expert inom GDPR och dataskydd. Svensk och internationell erfarenhet från stora implementerings- och förändringsprojekt, bland annat inom IT/Telekom.