Varför vi gör det vi gör!

 

Vi vill att det ska vara lätt att göra rätt. 

Vi har under de senaste åren stöttat stora bolag inom t.ex. bank, försäkring och media att anpassa sina verksamheter till dataskyddsförordningens krav på behandling av personuppgifter. Men många bolag har inte möjligheten och tiden att sätta sig in i regelverket och genomföra de förändringar som krävs. Därför startade vi GDPR-paket.se. 

På GDPR-paket.se tillhandahåller vi de viktigaste dokumenten, mallarna och informationstexterna som du behöver för att uppfylla kraven i dataskyddsförordningen som vi tagit fram och förbättrat under många år. Genom att använda sig av våra GDPR-dokument får du möjligheten att ta del av den expertis inom GDPR som vi byggt under många år.

GDPR-paket.se är skapat av Evertrust Consulting AB. Vi har lång erfarenhet av dataskydd och personuppgiftsjuridk och består av experter inom juridik, IT och informationssäkerhet.

Caroline Forssblad
Informationssäkerhetsspecialist

Meriterad senior informationssäkerhetsspecialist med lång erfarenhet inom olika branscher. Tidigare IT-säkerhetschef i ett internationellt bolag med ansvar för informations- och kortssäkerheten..

Jesper Thornberg
IT-jurist

Mångårig erfarenhet av IT-juridik och personuppgiftsfrågor från bl.a. advokatbyrå och finansiella bolag. Tidigare Group DPO (Data Protection Officer) på ett av Sveriges största försäkringsbolag.

Farhoud Fazeli
IT- och informationssäkerhetsarkitekt

Gedigen erfarenhet inom IT, projektledning och verksamhetsutveckling. Expert inom GDPR och dataskydd. Svensk och internationell erfarenhet från stora implementerings- och förändringsprojekt, bland annat inom IT/Telekom.